יום שישי, דצמבר 19, 2014

תחזית דולר שקל | מט"ח | זהב | נפט 19/12/2014

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס  MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל: shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדאקס הגביר את גל העליות אשר התחיל ב-16/12/2014 ובינתיים טרם נוצר התקדים למבנה מינימאלי של מגמת עלייה על הגרף היומי, תרחיש המחייב פריצת רמת השיא 10093.00 קודם לכן.

כתוצאה מכך, ובהיעדר הפריצה לשיא 10093 כאמור אזי אנו מקטלגים את העליות החדות תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ונמשיך לאסוף בירידות והימור על חידוש העליות לאחר מכן זאת תחת הנחת העבודה שמגמת הטווח הארוך (השולטת) עדיין שומרת על מבנה מגמתי שוורי, דינאמיקה התומכת בניסיון פריצת אותו השיא 10093 במהלך השבועות הקרובים.

חשוב לציין כי, המסחר בדאקס מתאפיין ברמת תנודתיות גבוהה במיוחד, על כן סוחרי הדאקס חייבים להתאים את גודל הפוזיציה שלהם במהלך האיסוף עליו אנו מדברים לעיל.

נקודות התנגדות: 9835.0, 9900.00, 10095.00, 10100.00, 10150.00, 10200.00
נקודות תמיכה: 9650.00, 9500.00, 9450.00, 9400.00, 9200.00, 9161.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בטווח הקצר על הצמד דולר/שקל מתנהל בתוך תעלה אופקית התחומה בין משוכת התמיכה 3.8780 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9480 שקלים, דינאמיקה המצביעה על אתנחתא זמנית בטרם יוחלט על כיוון חדש לאותו מימד זמן.

אודות מגמת הטווח הארוך אנחנו עדיין מאמצים אותה דעה שוורית על הירוק ונברך על כל ירידה במהלך התקופה הקרובה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך של השוק אל מעבר למחסום 4.0000 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.9480, 4.0000, 4.0250, 4.0500, 4.0700
נקודות תמיכה: 3.8700, 3.8500, 3.8200

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר באירו דולר ממשיך להתנהל על פי התרחיש עליו דיברנו במהלך הימים האחרונים, כעת ולאור קרבת שער החליפין ממשוכת התמיכה המינורית 1.2250$ אנו צופים לניתור מתקן, דינאמיקה העשויה לבחון את משוכת ההתנגדות 1.2375 – 1.2400$ , טריטוריה בה נחזק את עמדות ה-SHORT על המטבע האירופי ונמשיך באותה טקטיקה – קרי, איסוף הדרגתי של חוזים מהסוג דנן (שורט) במהלך העליות, והימור על חידוש מגמת הירידה לאחר מכן כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.2570$ עבור מגמת הטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 1.2350, 1.2400, 1.2500, 1.2570, 1.2605, 1.2770
נקודות תמיכה: 1.2240, 1.2160, 1.2040

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד GBPUSD צפוי להתכנס בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 1.5540$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.5825$ בטווח הקצר מה שהופך את אסטרטגיית איסוף החוזים בסמוך לתחתית (תמיכה) ומימוש רווחים ברמות גבוהות יותר – בסמוך למשוכת ההתנגדות, לאסטרטגיה הטובה תחת תנאי השוק הנוכחיים, ותוקפה מותנה בשמירה על גבולות טריטוריית הדשדוש שציינו.

אודות הטווח הארוך, מגמת השוק עדיין שומרת על מבנה דובי, כך שחקני המגמה עשויים לנצל כל שיפור במהלך התקופה לצורך איסוף הדרגתי של חוזים מסוג SHORT (במהלך העליות) והימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך של השוק כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר למימד זמן זה מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5825$.

נקודות התנגדות: 1.5785, 1.5825, 1.5875, 1.5950, 1.6025
נקודות תמיכה: 1.5540, 1.5430, 1.5270

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

ראשית אנו מגדירים שתי טריטוריות חשובות:

טריטוריית ההתנגדות התחומה בין הערכים 0.9817 – 0.9848 פרנק אשר תשחק כתקרת השוק בטווח הקצר ומנגד טריטוריית התמיכה התחומה בין הערכים 0.9527 – 0.9553 פרנק אשר תהווה תחתית השוק לאותו מימד זמן.

מכאן, ובהינתן כי מגמת הטווח הארוך עדיין שומרת על מבנה שוורי אזי אנו ננצל כל ירידה קרובה הצפויה לקבל תמיכה בסמוך לטריטוריית התמיכה שציינו לעיל ונגדיל את כמות החוזים מסוג LONG ונהמר על חידוש העליות כולל פריצת משוכת ההתנגדות שציינו קודם לכן.

נקודות התנגדות: 0.9850, 0.9890, 0.9970
נקודות תמיכה: 0.9740, 0.9650, 0.9595, 0.9550, 0.9525, 0.9470

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדולר/ין מתנהל על פי הנחת העבודה שלנו ולפיה:

"טריטוריית הערכים התחומה בין 115.55 – 119.01 מהווה אזור המיועד לאיסוף חוזים מסוג LONG והימור על שבירת שיא חדש בשוק מעל לרמת 121.70 ין. "

נקודות התנגדות: 119.55, 121.70, 122.00, 122.35
נקודות תמיכה: 117.20, 115.50, 113.85, 112.50, 111.00

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אתמול דיברנו על הססנות וכעת אנו רואים מימושים העלולים להתפתח לגל ירידות (הטריגר מותנה בשבירת הנמוך היומי 1.1559) אותו נקטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד עם צפי להתייצבות הירידות מעל למשוכת התמיכה התחומה ביו הערכים 1.1400 – 1.1450 ולאחר מכן צפי לחידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח, כלומר ירידה לצורך עלייה.

נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.1190 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1680, 1.1725, 1.1800
נקודות תמיכה: 1.1500, 1.1370, 1.1310, 1.1290, 1.1180, 1.1120

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר באוזי ננעל אתמול בצורת יום פנימי תוך שמירה על מבנה מגמתי יורד ללא שינוי בהנחת העבודה הדובית שלנו כאשר תוקף הנחה זו עדיין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.8543$ .

נקודות התנגדות: 0.8215, 0.8275, 0.8375, 0.8415, 0.8545, 0.8640
נקודות תמיכה: 0.8105, 0.8065, 0.7970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בקיווי מתנהל במגמת ירידה התחומה בתוך התעלה הדובית בעוד מגמת הטווח הארוך יותר נכנסה לתבנית דשדוש אשר גבולותיה הינם:

טריטוריית הערכים 0.7608 – 0.7659$ בתפקיד משוכת התמיכה בעוד הטריטוריה 0.7974 – 0.8033$ בתפקיד משוכת ההתנגדות. מכאן, אסטרטגיית המסחר לתקופה הקרובה הינה קנייה בתחתית (משוכת התמיכה) ומימוש רווחים מאוחר יותר בסמוך לטריטוריית ההתנגדות.

נקודות התנגדות: 0.7870, 0.7925, 0.7950, 0.7980
נקודות תמיכה: 0.7675, 0.7605, 0.7575

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בזהב הגורסת כי:

"מחיר האונקייה צפוי להתנדנד בטווח הקצר בין משוכת התמיכה 1180$ ולבין משוכת ההתנגדות 1240$. מכאן, אסטרטגיית המסחר בזהב לטווח הקצר הינה איסוף במהלך הירידות אל כיוון התמיכה 1180$ ומימוש רווחים מתחת להתנגדות 1240$ כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת התמיכה 1180$.

נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין מקיימת את התנאים עבור מגמת הירידה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד מחירי האונקיה אינם פורצים את רמת השיא 1251$ בכיוון מעלה".

נקודות התנגדות: 1221.00, 1240.00, 1256.20, 1277.00
נקודות תמיכה: 1180.00, 1160.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט ממשיך להתנהל במגמת ירידה ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו עם צפי להתכנסות בין משוכת התמיכה 53.94$ ולבין משוכת ההתנגדות 59.27$ כאשר שבירת הראשון תצביע על חידוש מגמת הירידה בעוד פריצת האחרון תוליד תיקון טכני בשוק.

נקודות התנגדות: 63.70 64.20, 68.25, 70.00, 73.20, 75.95
נקודות תמיכה: 53.70, 53.20, 52.80

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בכסף ולפיה:

"בהיעדר שבירה דובית לרמת השפל 14.15$ אזי כל ירידה תשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG והימור על חידוש העליות אל מחסום 18.00$ בקירוב. "

נקודות התנגדות: 16.50, 16.80, 17.40, 17.50, 17.80
נקודות תמיכה: 15.50, 15.00, 14.15

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.יום חמישי, דצמבר 18, 2014

תחזית דולר שקל | מט"ח | זהב | נפט 18/12/2014

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס  MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל: shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדאקס ננעל אתמול ללא שינוי כמעט, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה ולפיה:

מגמת הטווח הקצר שינתה את כיוונה לדובית בעוד מבנה הטווח הארוך של השוק שומר על מבנה שוורי לכן אנו ננצל את הירידות של הטווח הקצר לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך.

נקודות התנגדות: 10095.00, 10100.00, 10150.00, 10200.00
נקודות תמיכה: 9200.00, 9161.00, 9148.00, 8900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בצורת יום פנימי וקיים צפי לכך שזירת המסחר המקומית תחדש את העליות לאחר ביצועי הדולר בעולם בשעות הלילה לאחר החלטת הפד.

לסיכום, אנחנו עדיין רואים את הדולר מטפס חזרה מעל למחסום 4.000 שקלים וכל ירידה הינה לצורך עלייה.

נקודות התנגדות: 3.9480, 4.0000, 4.0250, 4.0500, 4.0700
נקודות תמיכה: 3.8700, 3.8500, 3.8200

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אירו/דולר מתנהל על פי התרחיש עליו דיברנו אתמול ולפיו:

"...לאור קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 1.2600$ אנו מניחים כי, יהיו סוחרים אשר ינצלו את הדינאמיקה הזו כולל העליות הבאות בשוק לצורך מכירת האירו מחדש והימור על חידוש המגמה הדובית ארוכת הטווח כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר שלהם יהיה מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.2600$. "

תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת שוק דובית כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 1.2569$ עבור מגמת הטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 1.2570, 1.2605, 1.2770
נקודות תמיכה: 1.2320, 1.2240, 1.2160      

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד GBPUSD מתנהל על פי הנחת העבודה הדובית שלנו לפיה יש לנצל את העליות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על חידוש הירידות!

נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו עבור הטווח הקצר מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא היומי 1.5785$.

נקודות התנגדות: 1.5785, 1.5825, 1.5875, 1.5950, 1.6025
נקודות תמיכה: 1.5540, 1.5430, 1.5270

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין מאמצים את הנחת השוק השוורית עבור מגמת הטווח הארוך ולפיה יש לנצל את הירידות בטווח הקצר לצורך הימור על חידוש העליות כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר לרמת השפל 0.9553 פרנק עבור מגמת הטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 0.9750, 0.9820, 0.9840, 0.9890, 0.9970
נקודות תמיכה: 0.9650, 0.9595, 0.9550, 0.9525, 0.9470, 0.9360

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין 115.55 – 119.01 אזור המיועד לאיסוף חוזים מסוג LONG והימור על שבירת שיא חדש בשוק מעל לרמת 121.70 ין.

נקודות התנגדות: 119.00, 121.70, 122.00, 122.35
נקודות תמיכה: 117.20, 115.50, 113.85, 112.50, 111.00

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הססנות מלווה את סוחרי הצמד USDCAD במהלך הימים האחרונים אם כי, מבנהו הטכני השוורי לא נפגע, מה שמאפשר לנו להמשיך לאסוף חוזים מסוג LONG בירידות והימור על חידוש העליות לאחר מכן כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר לרמת השפל 1.1190 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1680, 1.1725, 1.1800
נקודות תמיכה: 1.1500, 1.1370, 1.1310, 1.1290, 1.1180, 1.1120

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד AUDUSD ולפיה השוק שומר על מבנה מגמתי יורד אם כי, אנו מזכירים את רמת המחירים אשר נכנסה למצב מכירות יתר המפחית מאטרקטיביות הצטרפותם של רוכבי המגמות ברמות הנוכחיות ומעדיפים להמתין עד לתחילתו של תיקון טכני עולה.

נציין כי, תוקף הנחת השוק הדובית מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.8543$ .

נקודות התנגדות: 0.8215, 0.8275, 0.8375, 0.8415, 0.8545, 0.8640
נקודות תמיכה: 0.8105, 0.8065, 0.7970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הקיווי שומר על מבנה מגמתי יורד וכל עלייה במהלך הטווח הקצר תקוטלג על ידנו כתיקון טכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.7870$.

נקודות התנגדות: 0.7870, 0.7925, 0.7950, 0.7980
נקודות תמיכה: 0.7675, 0.7605, 0.7575

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזהב ממשיך להתנהל על פי הנחת העבודה שלנו ולפיה:

"מחיר האונקייה צפוי להתנדנד בטווח הקצר בין משוכת התמיכה 1180$ ולבין משוכת ההתנגדות 1240$. מכאן, אסטרטגיית המסחר בזהב לטווח הקצר הינה איסוף במהלך הירידות אל כיוון התמיכה 1180$ ומימוש רווחים מתחת להתנגדות 1240$ כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת התמיכה 1180$.

נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין מקיימת את התנאים עבור מגמת הירידה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד מחירי האונקיה אינם פורצים את רמת השיא 1251$ בכיוון מעלה".

נקודות התנגדות: 1208.00, 1221.00, 1240.00, 1256.20, 1277.00
נקודות תמיכה: 1180.00, 1160.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט ננעל אתמול בעליות ואנו מקטלגים כל עלייה במהלך התקופה הקרובה תחת סעיף התיקון הטכני בלבד, דינאמיקה אשר תשפר את מחירי מכירת החוזים במחירים אטרקטיביים והימור על גל ירידות נוסף.

נקודות התנגדות: 63.70 64.20, 68.25, 70.00, 73.20, 75.95
נקודות תמיכה: 53.70, 53.20, 52.80

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, בהיעדר שבירה דובית לרמת השפל 14.15$ אזי כל ירידה תשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG והימור על חידוש העליות אל מחסום 18.00$ בקירוב.

נקודות התנגדות: 16.15, 16.80, 17.40, 17.50, 17.80
נקודות תמיכה: 15.50, 15.00, 14.15

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.יום רביעי, דצמבר 17, 2014

תחזית דולר שקל | מט"ח | זהב | נפט 17/12/2014

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס  MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל: shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדאקס ננעל אתמול בצורת יום היפוך שוורי יום לאחר השלמת המבנה המינימאלי למגמת הירידה, ראייה המצביעה על האפשרות לגל עליות טכני או חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח. איך נבדיל בין שני התרחישים:

התשובה מותנה בביצועי השוק סביב רמת השיא 10093.00 נקודות, ובאופן שלהלן:

כל עוד השוק אינו פורץ את רמת השיא 10093.00 נקודות בכיוון מעלה אזי מגמת הטווח הקצר תשמור על מבנהה הטכני היורד. מנגד, במקרה של פריצת אותו שיא כאמור אזי מבנה מגמת הטווח הקצר הדובי יהפוף את כיוונו לשוורי, ראייה המצביעה על סיומה של אותה מגמת ירידה ותחילתה של מגמה שוורית חדשה.

לסיכום, באין פריצה לרמת השיא 10093.00 נקודות מוקדם יהיה להניח כי, מגמת הטווח הקצר החדשה בעלת המבנה הדובי סיימה את הירידות.

נקודות התנגדות: 10095.00, 10100.00, 10150.00, 10200.00
נקודות תמיכה: 9200.00, 9161.00, 9148.00, 8900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה הגורסת כי, מגמת הטווח הקצר של הדולר/שקל שומרת על מבנה מגמתי יורד בעוד מגמת הטווח הארוך מותירה סיכוי לעליות אל מעבר מחסום 4.0000 שקלים. מכאן, אנו ננצל את הירידות האחרונות בשוק לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות LONG והימור על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח בתום ירידות הטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 3.9480, 4.0000, 4.0250, 4.0500, 4.0700
נקודות תמיכה: 3.8700, 3.8500, 3.8200

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר פרץ אתמול שתי נקודות הדשיא 1.2495$, 1.2530$ בכיוון מעלה, ראייה המצביעה על שינוי מגמת הטווח הקצר מדובית לשוורית.

נציין כי, לאור קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 1.2600$ אנו מניחים כי, יהיו סוחרים אשר ינצלו את הדינאמיקה הזו כולל העליות הבאות בשוק לצורך מכירת האירו מחדש והימור על חידוש המגמה הדובית ארוכת הטווח כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר שלהם יהיה מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.2600$.

לסיכום, חרף שינוי המגמה בטווח הקצר לעליות אנו ננצל אותו לצורך מכירת האירו והימור על חידוש הירידות.

נקודות התנגדות: 1.2570, 1.2605, 1.2770
נקודות תמיכה: 1.2360, 1.2240, 1.2160      

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד GBPUSD פרץ אתמול את רמת השיא 1.5757$ מה שמצביע על שינוי מגמת הטווח הקצר מדובית לשוורית, דינאמיקה העשויה לשפר את מחירי מכירת הליש"ט ומאפשרת הימור נוח (במונחי סיכון/תועלת) לחידוש הירידות בקרוב.

נציין כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור מגמת הטווח הארוך מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5825$.

נקודות התנגדות: 1.5825, 1.5875, 1.5950, 1.6025
נקודות תמיכה: 1.5600, 1.5585, 1.5540, 1.5430, 1.5270

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הסוויסי שבר אתמול את רמת השפל היומי 0.9595 פרנק בכיוון מטה, מה שמצביע על שינוי מגמת הטווח הקצר של השוק ממגמה שוורית לדובית – מגמת ירידה. תחת תנאי שוק אלה, אנו מניחים כי, שער הדולר ימשיך לרדת במהלך התקופה הקרובה, דינאמיקה אותה ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח.

נציין כי, תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל השבועי 0.9527 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9720, 0.9820, 0.9840, 0.9890, 0.9970
נקודות תמיכה: 0.9550, 0.9525, 0.9470, 0.9360

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדולר ין מתנהל על פי התרחיש עליו דיברנו אתמול:

"סוחרי הדולר/ין ינסו "לנער" את הסטופים הממוקמים מתחת לרמת השפל היומי 117.23 ין, תרחיש אשר יוביל לשינוי מגמת השוק בטווח הקצר ממגמת עלייה לירידה. "

תחת תנאי שוק אלה אנו נאסוף בצורה הדרגתית חוזים מסוג LONG תוך ניצול השיפור במחירי הקנייה לאור שינוי מגמת הטווח הקצר והימור על חידוש מגמת הטווח הארוך של השוק לאחר מכן.

נציין כי, תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 105.19 ין.

נקודות התנגדות: 118.60, 119.00, 121.70, 122.00, 122.35
נקודות תמיכה: 115.50, 113.85, 112.50, 111.00

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדולר/קנדי ננעל אתמול בצורת יום פנימי תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי מה שמוביל אותנו להמשיך ולאמץ את אותה הנחת עבודה הגורסת כי, השוק ימשיך להיסחר בעליות וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד.

נקודות התנגדות: 1.1680, 1.1725, 1.1800
נקודות תמיכה: 1.1500, 1.1370, 1.1310, 1.1290, 1.1180, 1.1120

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד AUDUSD שומר על מבנה מגמתי יורד ונסחר בהתאם להנחת העבודה הדובית שלנו אם כי, אנו מזכירים את רמת המחירים אשר נכנסה למצב מכירות יתר המפחית מאטרקטיביות הצטרפותם של רוכבי המגמות ברמות הנוכחיות ומעדיפים להמתין עד לתחילתו של תיקון טכני עולה.

נקודות התנגדות: 0.8275, 0.8375, 0.8415, 0.8545, 0.8640
נקודות תמיכה: 0.8135, 0.8065, 0.7970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד NZDUSD ולפיה:

מדובר בשוק דובי ברור וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא  0.7870$.

נקודות התנגדות: 0.7870, 0.7925, 0.7950, 0.7980
נקודות תמיכה: 0.7720, 0.7605, 0.7575

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בזהב ולפיה:

מחיר האונקייה צפוי להתנדנד בטווח הקצר בין משוכת התמיכה 1180$ ולבין משוכת ההתנגדות 1240$ מכאן:

"אסטרטגיית המסחר בזהב לטווח הקצר הינה איסוף במהלך הירידות אל כיוון התמיכה 1180$ ומימוש רווחים מתחת להתנגדות 1240$ כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת התמיכה 1180$."

נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין מקיימת את התנאים עבור מגמת הירידה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד מחירי האונקיה אינם פורצים את רמת השיא 1251$ בכיוון מעלה".

נקודות התנגדות: 1208.00, 1221.00, 1240.00, 1256.20, 1277.00
נקודות תמיכה: 1186.40, 1180.00, 1160.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, מחירי הנפט ממשיכים לשמור על מבנה מגמתי יורד אם כי, רמת המחירים נכנסה כבר למצב של מכירות היתר עובדה המפחיתה מאטרקטיביות עסקאות השורט החדשות ומעלה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב כאשר תוקף הנחת עבודה זו (מגמת ירידה) מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 77.83$.

נקודות התנגדות: 63.70 64.20, 68.25, 70.00, 73.20, 75.95
נקודות תמיכה: 53.70, 53.20, 52.80

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחירי הכסף שברו אתמול את רמת התמיכה 16.00$ ראייה אם כי טרם הושלם המבנה המינימאלי של מגמת הירידה והדבר מותנה בשבירת רמת השפל 14.15$ בכיוון מטה. תחת תנאי השוק הנוכחיים אנו ננצל את הירידות האחרונות לצורך איסוף הדרגתי של חוזים מסוג LONG והימור על תחילתו של גל עליות נוסף בקרוב.

נקודות התנגדות: 16.15, 16.80, 17.40, 17.50, 17.80
נקודות תמיכה: 15.50, 15.00, 14.15

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.