יום שישי, אפריל 11, 2014

מטבעות ה-Carry לקראת תיקון טכני יורד

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר במדד הדאקס הגרמני מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה באין פריצה לרמת 9721.50 נקודות אזי יש להמר על ירידות השוק.

מבט על הגרף היומי מראה לנו כי, הירידות הנוכחיות צפויות לקבל תמיכה סביב משוכת 9375.00 נקודות אך באין שינוי למגמת הטווח הקצר היורדת לעולה אזי היעד 9000 הינו ריאלי אחריו 8500 נקודות.

נקודות התנגדות: 9600.00, 9725.00, 9795.00
נקודות תמיכה: 9391.00, 9376.00, 9181.00, 9156.00

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9351.85 ולבין רמת ההתנגדות 9632.85  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מתחת לרמת הפיבוט 9492.35 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 9403.20 עם צפי לנגיעה בנקודה 9351.85 נקודות. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 9492.35 עשויה להוביל לעליות אל היעד 9543.70 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9632.85 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

היחלשות המטבע האמריקאי מול המטבעות העיקריים בעולם תומכת בהמשך היחלשותו גם מול המטבע המקומי וזירת המט"ח עשויה לגרד את מחסום 3.4600 שקלים בקרוב.

היה וגל היחלשותו של הדולר ימשיך בעולם אזי עולים הסיכויים לשבירת אותו מחסום 3.4600 שקלים בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 3.4930, 3.5195, 3.5200, 3.5340
נקודות תמיכה: 3.4580, 3.4500, 3.4300

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4560 ולבין רמת ההתנגדות 3.4800 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.4680 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.4610 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.4560 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.4680 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.4730 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4800 שקלים. 
                                                                              
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער האירו דולר נגע ביעד 1.3900$ ובהתאם לתחזיות שלנו האחרונות תוך שמירה על מבנה שוורי.

נציין כי, חרף מבנהו הטכני העולה רמת המחירים הנוכחית של השוק אינה אטרקטיבית עבור עסקאות לונג חדשות ועדיף להמתין לתיקון טכני יורד כלשהו.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.3673$.

נקודות התנגדות: 1.3900, 1.3915, 1.3970, 1.4005
נקודות תמיכה: 1.3820, 1.3750, 1.3670, 1.3640

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3810 ולבין רמת ההתנגדות 1.3940. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3875 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3910 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3940 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.3875 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3850 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3810 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

יש לעקוב אחר ביצועי הצמד סביב רמת השיא השבועי 1.6823$ ובאופן שלהלן:

נעילה יומית מוצלחת תצביע על בריאותו של הסנטימנט השוורי, תרחיש התומך בהמשך העליות. מאידך, כשל הנעילה כאמור יוליד גל מימושים – ירידות המאופיינות כתיקון טכני.

כמוכן נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורית מותנה בהתייצבות שער הפאונד/דולר מעל לרמת השפל היומי 1.6550$.

נקודות התנגדות: 1.6825, 1.6880, 1.6950, 1.7040
נקודות תמיכה: 1.6755, 1.6720, 1.6685, 1.6550

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6720 ולבין רמת ההתנגדות 1.6850. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6785 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6745 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6720 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6785 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6815 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6850 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/שוויצרי ולפיה מדובר בשוק הנסחר במגמת ירידה ברורה כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.8953 פרנק.

לא מן הנמנע שהצמד יחווה מימושים – תיקון טכני עולה, ככל ששער החליפין יתקרב ממשוכת התמיכה 0.8700 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.8815, 0.8900, 0.8955
נקודות תמיכה: 0.8755, 0.8700

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8715 ולבין רמת ההתנגדות 0.8825. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8770 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8740 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8715 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8770 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8795 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8825 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב טריטוריית הערכים התחומה בין 100.75 – 101.20 ין ולראות אם תצליח לתמוך בירידות, תרחיש שבהתממשותו מחייב איסוף החוזים מסוג LONG USDJPY  והימור על חידוש העליות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 102.65, 103.75, 104.10, 104.50 
נקודות תמיכה: 101.20, 100.75

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 100.80 ולבין רמת ההתנגדות 102.45   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 101.60 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 101.10 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 100.80 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 101.60 עשויה להוביל לעליות אל היעד 101.90 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 102.45 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סימנים ראשונים לתחילתו של תיקון טכני עולה ובהתאם לתחזית שלנו מאתמול. נציין כי, מדובר בתיקון טכני בלבד ולא בשינוי מגמה השומרת בינתיים על מבנה דובי ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא 1.1278 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0940, 1.1000, 1.1070
נקודות תמיכה: 1.0855, 1.0740

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0825 ולבין רמת ההתנגדות 1.0995. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0910 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0965 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0995 קנדי. מאידך, שבירה של נקודת הפיבוט 1.0910 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0880 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0885 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הופעת תבנית ההיפוך הדובית בתום המסחר אתמול מעלה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב.

נקודות התנגדות: 0.9460, 0.9485, 0.9545
נקודות תמיכה: 0.9305, 0.9205, 0.9135, 0.9105

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9325 ולבין רמת ההתנגדות 0.9495. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9410 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9360 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9325 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9410 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9445 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9495 דולר.
                                                                         
תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

בדומה לצמד AUDUSD גם הקיווי צפוי לחוות מימושים – תיקון טכני יורד.

נקודות התנגדות: 0.8745, 0.8800
נקודות תמיכה: 0.8620, 0.8570, 0.8515, 0.8500

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8610 ולבין רמת ההתנגדות 0.8775. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8690 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8640 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8610 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8690 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8720 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8775 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחירי הזהב נגעו ביעד 1320.00$ עליו דיברנו בסקירות האחרונות. כעת, היעד 1340$ נותר ריאלי אם כי, עולים הסיכויים למימושים ככל שמחיר האונקיה יתקרב/יחדור אל טריטוריית הערכים התחומה בין 1327 – 1340$.

נקודות התנגדות: 1327.00, 1340.00
נקודות תמיכה: 1294.00, 1280.00, 1275.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1304.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1332.70 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1318.80 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1312.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1304.90 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1318.80 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1326.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1332.70 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

צפי לתחילתו של תיקון טכני יורד במחירי הנפט.

נקודות התנגדות: 104.00            , 104.50
נקודות תמיכה: 102.25, 101.65, 99.90, 98.85

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 102.70 ולבין רמת ההתנגדות 104.15 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 103.45 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 103.05 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 102.70 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 103.45 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 103.75 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 104.15 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

כל ירידה במחירי הכסף נועדה לשפר את מחיר הרכישה ואנחנו עדיין בדעה כי, פניו של השוק מועדות אל היעדים 20.50$ אחריו 21.00$.

נקודות התנגדות: 20.50, 20.60, 21.00, 21.75
נקודות תמיכה: 19.50, 19.00, 18.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 19.55 ולבין רמת ההתנגדות 20.65 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 20.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 19.85 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 19.55 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 20.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 20.35 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 20.65 דולר.   

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,
·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.
·         

·         

יום חמישי, אפריל 10, 2014

דולר ין נמצא ברמות איסוף עד התמיכה 100.70

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר במדד הדאקס התנהל אתמול ביציבות יחסית וכמעט ללא שינוי בהשוואה ליום קודם. תחת תנאי שוק אלה אנו עדיין נמשיך לאמץ אותה הנחת עבודה ולפיה באין פריצה לרמת 9721.50 נקודות אזי המדד צפוי להמשיך ולהיסחר בירידות, יעד טווח קצר הינו מחסום 9000 נקודות אחריו – במידה ורמת 9000 נשברת בכיוון מטה, הינו 8500 נקודות.

נקודות התנגדות: 9542.00, 9600.00, 9725.00, 9795.00
נקודות תמיכה: 9376.00, 9181.00, 9156.00, 9070.00

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9448.50 ולבין רמת ההתנגדות 9571.20  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מתחת לרמת הפיבוט 9509.85 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 9474.45 עם צפי לנגיעה בנקודה 9448.50 נקודות. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 9509.85 עשויה להוביל לעליות אל היעד 9538.80 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9571.20 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזירת המט"ח המקומית ננעל אתמול בצורת יום פנימי מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה ולפיה שער הדולר מתנדנד בין משוכת התמיכה 3.4600 ולבין משוכת ההתנגדות 3.5100 על כן, אסטרטגיית המסחר המתאימה לתנאי השוק הנוכחיים הינה איסוף חוזים (קניית USD) בקרבת משוכת התמיכה ומימוש רווחים מאוחר יותר סביב ההתנגדות 3.5100 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.5195, 3.5200, 3.5340, 3.5500
נקודות תמיכה: 3.4685, 3.4580, 3.4500, 3.4300

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4700 ולבין רמת ההתנגדות 3.4925 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.4810 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.4855 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.4925 שקלים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 3.4810 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.4745 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4700 שקלים. 
                                                                              
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אירו/דולר מתנהל על פי התחזית שלנו וכעת שתי מגמות השוק – גרף יומי וגם שבועי, נעות בכיוון זהה - מגמת עלייה, זאת לאחר שהצמד צלח בפריצת רמת השיא היומי 1.3821$ בכיוון מעלה והשוק מתקרב ליעד הראשון 1.3900$ אותו ציינו במהלך הסקירות האחרונות.

נציין כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בהתייצבות שער האירו מעל לרמת השפל 1.3673$ וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקו הטכני בלבד.

נקודות התנגדות: 1.3880, 1.3915, 1.3970, 1.4005
נקודות תמיכה: 1.3820, 1.3750, 1.3670, 1.3640

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3750 ולבין רמת ההתנגדות 1.3915. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3830 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3885 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3915 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.3830 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3800 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3745 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין כל שינוי בהנחת העבודה השוורית לגבי הצמד פאונד/דולר מלבד העובדה כי, רמת המחירים הנוכחית כבר אינה אטרקטיבית למעוניינים להצטרף לאותה מגמה חיובית ועדיף להמתין לתיקון טכני יורד כלשהו.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורית מותנה בהתייצבות שער הפאונד מעל לרמת השפל היומי 1.6550$.

נקודות התנגדות: 1.6755, 1.6785, 1.6825
נקודות תמיכה: 1.6770, 1.6720, 1.6685, 1.6550

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6695 ולבין רמת ההתנגדות 1.6855. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6775 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6825 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6855 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.6775 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6750 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6695 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שוויצרי שבר אתמול את רמת השפל 0.8814 פרנק בכיוון מטה, כתוצאה מכך שתי מגמות השוק נעות כעת בכיוון זהה, ירידה.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, שער הדולר ימשיך להיסחר בירידה וכל עלייה תקוטלג כתיקון טכני בר חלוף ואנו רואים ביעד 0.8720 ריאלי עבור התקופה הקרובה.

לסיום, נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובית מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.8953 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.8815, 0.8900, 0.8955
נקודות תמיכה: 0.8780, 0.8755, 0.8700

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8755 ולבין רמת ההתנגדות 0.8870. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8815 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8775 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8755 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8815 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8835 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8870 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הופעת תבנית היום הפנימי בתום המסחר אתמול מצביעה על אתנחתא זמנית לאחר הירידה החדה שקדמה לה.
סוחרי הצמד USDJPY צריכים לעקוב אחר ביצועיו בימים הקרובים ולראות האם טריטוריית הערכים התחומה בין 100.75 – 101.20 ין תצליח לתמוך בשוק ולשמור על כבודו של האמריקאי, במקרה דנן אזי עולים הסיכויים לתחילתו של שלב איסוף החוזים מסוג LONG USDJPY  וחידוש העליות לאחר מכן.

לסיכום, מוקדם להספיד את הדולר אך יש להמתין לספוט הנכון.

נקודות התנגדות: 102.65, 103.75, 104.10, 104.50 
נקודות תמיכה: 101.55, 101.20, 100.75

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 100.70 ולבין רמת ההתנגדות 103.75   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 102.25 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 101.45 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 100.70 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 102.25 עשויה להוביל לעליות אל היעד 102.95 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 103.75 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר על מבנה מגמת ירידה ונסחר בהתאם לתחזית ואנו מזכירים כי, למרות מבנהו הטכני היורד של השוק רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית עוד להצטרפות לאותה מגמת ירידה קיימת ועדיף להמתין לתיקון טכני עולה כלשהו.

נקודות התנגדות: 1.0910, 1.1000, 1.1070
נקודות תמיכה: 1.0855, 1.0740

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0810 ולבין רמת ההתנגדות 1.0980. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0895 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0845 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0810 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0895 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0930 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0980 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד אוסטרלי/דולר ולפיה מדובר בשוק שוורי וכל ירידה תאופיין כתיקון טכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות השוק מעל לרמת השפל 0.9205$.

נקודות התנגדות: 0.9450, 0.9485, 0.9545
נקודות תמיכה: 0.9305, 0.9205, 0.9135, 0.9105

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9305 ולבין רמת ההתנגדות 0.9435. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9370 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9405 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9435 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9370 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9340 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9305 דולר.
                                                                         
תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד ניוזלנדי/דולר מתנהל על פי התחזית ולפיה מדובר בשוק שוורי ואנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הפרו קיווי כל עוד שער הדולר אינו שובר את רמת השפל היומי 0.8501$ בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 0.8745, 0.8800
נקודות תמיכה: 0.8640, 0.8570, 0.8515, 0.8500

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8615 ולבין רמת ההתנגדות 0.8775. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8695 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8745 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8775 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8695 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8665 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8615 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הזהב והשוק מתקרב כעת מהיעד השני 1320$ עליו דיברנו בסקירות האחרונות.

נציין כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בהתייצבות מחירי אונקיית הזהב מעל לרמת השפל היומי 1277.40$.

נקודות התנגדות: 1320.00, 1340.00
נקודות תמיכה: 1294.00, 1280.00, 1275.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1287.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1323.70 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1305.80 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1314.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1323.70 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1305.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1296.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1287.90 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחירי החבית פרצו את היעד 103.00$ עליו דיברנו בסקירות האחרונות והשוק שומר על מבנה שוורי מובהק אם כי, רמת המחירים הנוכחית כבר אינה אטרקטיבית עבור ההצטרפות לאותה מגמה קיימת ועדיף להמתין לתיקון טכני יורד כלשהו.

לסיום נזכיר רק כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בהתייצבות מחירי הנפט מעל לרמת השפל 99.90$.

נקודות התנגדות: 104.00            , 104.50
נקודות תמיכה: 102.25, 101.65, 99.90, 98.85

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 101.40 ולבין רמת ההתנגדות 104.85 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 103.15 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 104.25 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 104.85 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 103.15 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 102.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 101.40 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, מחירי הכסף בדרך ליעד 20.50$ אחריו 21.00$ וכל התכנסות המסחר בטריטוריה הנוכחית 19.55 – 20.23$ הינה לצורך איסוף חוזים ברמות זולות.

נקודות התנגדות: 20.25, 20.60, 21.00, 21.75
נקודות תמיכה: 19.50, 19.00, 18.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 19.30 ולבין רמת ההתנגדות 20.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 19.80 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 20.05 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 20.35 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 19.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 19.55 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 19.30 דולר.   

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,
·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.
·         

·