יום שני, ספטמבר 01, 2014

שתי החלטות הריבית באירופה ירכזו את תשומת לב הסוחרים

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדאקס שומר על מבנה מגמתי יורד על הגרף השבועי ואנו מקטלגים את מגמת העלייה קצרת הטווח אשר החלה בשליש השני מחודש אוגוסט כתיקון טכני הצפוי להסתיים סביב טריטוריית ההתנגדות 9600 – 9800 ולאחר מכן השוק צפוי לחדש את מגמת הירידה ארוכת הטווח כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת למשוכת ההתנגדות השבועית 10032 – 10050 נקודות.

נקודות התנגדות: 9600.00, 9704.00
נקודות תמיכה: 9365.00, 9325.00, 9247.00, 9200.00, 9050.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, זירת הדולר שקל שומרת על מבנה מגמתי שוורי ועל ירידה נועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG ומאפשרת הימור "נוח" על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח כאשר פריצת מחסום 3.6000 שקלים הינו תרחיש ריאלי עבור השבועות הקרובים.

נציין כי, תוקף הנחת השוק שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.4655 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.5870, 3.6000, 3.6150
נקודות תמיכה: 3.5500, 3.5200, 3.5000, 3.4700, 3.4660
                                                                              
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר שומר על מבנה מגמתי יורד הן על הגרף היומי והן על השבועי והשוק דרוך השבוע להחלטת ה-ECB על גובהה הריבית ביום חמישי הקרוב.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, השוק צפוי להמשיך ולהיסחר בירידות וכל עלייה תאופיין כתיקון טכני טבעי כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא החדש 1.3221$ אשר הושלם במהלך שלושת ימי המסחר האחרונים.

נקודות התנגדות: 1.3220, 1.3335, 1.3435, 1.3490,  1.3505, 1.3550
נקודות תמיכה: 1.3115, 1.3105, 1.3065

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התיקון הטכני העולה על הצמד GBPUSD טרם הסתיים ויש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב משוכת ההתנגדות המינורית 1.6614$ כאשר במקרה פריצתה מעלה אזי עולים הסיכויים לכך שהשוק יבחן את רמת ההתנגדות 1.6655$ בטרם יחדש את מגמת הירידה ארוכת הטווח.

נקודות התנגדות: 1.6660, 1.6765, 1.6810, 1.6890, 1.6920
נקודות תמיכה: 1.6535, 1.6465, 1.6335

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/פרנק שוויצרי מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה מדובר בשוק שוורי בו יש לנצל כל ירידה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח.

נציין כי, תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 0.9125 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9195, 0.9250
נקודות תמיכה: 0.9125, 0.9032, 0.9015, 0.8960

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/ין מתנהל על פי התחזית שלנו הגורסת כי, הדולר שומר על מבנה מגמתי עולה ואנחנו עדיין בדעה כי, השוק צפוי "לגרד" את מחסום 105.00 ין בקרוב.

עוד נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה כעת בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל חדש 103.55 ין.

נקודות התנגדות: 104.25, 105.00
נקודות תמיכה: 103.50, 103.10, 102.90, 102.10, 101.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/קנדי ננעל ביום שישי האחרון בצורת יום היפוך שוורי ראייה העשויה להוליד תיקון טכני עולה בקרוב.

חשוב לציין כי, מדובר רק בתיקון בר חלוף שיש לנצלו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוגSHORT  והימור על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1053 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0925, 1.1000, 1.1055
נקודות תמיכה: 1.0810, 1.0795, 1.0690

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, שמירה על קריאות מתחת לרמת ההתנגדות 0.9374$  מותירה סיכוי לחידוש הירידות בעוד פריצתה בכיוון מעלה תוליד גל עליות אל מעבר למחסום 0.9400$.

אודות הטווח הארוך אזי מגמת השוק שומרת על מבנה דובי ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 0.9505$ בכיוון מעלה.
           
נקודות התנגדות: 0.9375, 0.9425, 0.9480, 0.9505
נקודות תמיכה: 0.9340, 0.9330, 0.9230, 0.9200, 0.9130
                                                                         
תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הניוזלנדי השלים במהלך ימי המסחר האחרונים תבנית שיא חדשה 0.8407$ תוך שמירה על מבנה מגמתי יורד בכך תוקף הנחת השוק הדובית מותנה כעת בשמירה על קריאות מתחת לרמת אותו שיא חדש 0.8407$.

נקודות התנגדות: 0.8410, 0.8430, 0.8535, 0.8580, 0.8650
נקודות תמיכה: 0.8310, 0.8295

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזהב ננעל ביום שישי האחרון בצורת יום פנימי, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה על כנה ולפיה יש לנצל כל ירידה לעבר מחסום 1270$ לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות LONG והימור  על תחילתו של גל עליות אל מחסום 1300$.

נקודות התנגדות: 1296.00, 1305.00, 1325.00, 1334.90, 1340.00
נקודות תמיכה: 1280.00, 1272.00, 1268.00, 1260.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

היעד 96.00$ עליו דיברנו בסקירות האחרונות מומש. כעת ולאור קרבת מחירי החבית ממשוכת ההתנגדות 96.00$ לא מן הנמנע שנחווה תיקון טכני יורד, תרחיש שנועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG והימור על חידוש העליות מעבר למחסום 96.00$.

נקודות התנגדות: 97.00, 97.75
נקודות תמיכה: 94.45, 93.00, 92.50, 91.00, 90.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, יש לנצל כל ירידה במחירי הכסף לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות LONG והימור על חידוש העליות אל היעד 20.40$ אחריו 21.00$.

נקודות התנגדות: 19.90, 20.20, 20.40, 20.80
נקודות תמיכה: 19.25, 19.00

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,
·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.
יום שישי, אוגוסט 29, 2014

פריצת 0.9374$ תהווה טריגר לעליות באוסטרלי

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדאקס מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה השוק צפוי להיתקל בהתנגדות ככל שיתקרב מטריטוריית ההתנגדות 9600 – 9800 ולאחר מכן חידוש הירידות.

כעת, אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק הדובי עבור מגמת הטווח הארוך כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו עדיין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת ההתנגדות השבועית 10032 – 10050 נקודות.

נקודות התנגדות: 9600.00, 9704.00
נקודות תמיכה: 9414.00, 9325.00, 9247.00, 9200.00, 9050.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הדולר שקל הגורסת כי, זירת המט"ח המקומית שומרת על מבנה מגמתי עולה אם כי, מצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה מעלה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני, תרחיש אשר ישפר את מחיר איסוף החוזים מסוג LONG ומאפשר לסוחרים הימור "נוח" על חידוש מגמת העלייה כולל ניסיון לשינוי קידומת 3.6000 שקלים.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק שלנו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.4655 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.5870, 3.6000, 3.6150
נקודות תמיכה: 3.5500, 3.5200, 3.5000, 3.4700, 3.4660
                                                                              
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, מגמת השוק הינה מגמת ירידה ויש לנצל את התיקון הטכני הארעי לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על חידוש מגמת הירידה כאשר בריאותה של מגמת ירידה זו תיבחן כעת בהצלחת האירו לשבור את התחתית הקרובה 1.3153$ בכיוון מטה.

נותר להזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא היומי 1.3415$.

נקודות התנגדות: 1.3220, 1.3335, 1.3435, 1.3490,  1.3505, 1.3550
נקודות תמיכה: 1.3150, 1.3105, 1.3065

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד GBPUSD מתנהל על פי התחזית שלנו – מגמת ירידה הנמצאת בשלב תיקון טכני עולה, דינאמיקה המובילה אותנו לנצל את השיפור הנוכחי לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות SHORT והימור על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.6738$.

נקודות התנגדות: 1.6660, 1.6765, 1.6810, 1.6890, 1.6920
נקודות תמיכה: 1.6535, 1.6465, 1.6335

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

כל ירידה בסוויסי מקוטלגת כתיקון טכני בלבד ולא כשינוי מגמה, כלומר כל ירידה הינה לצורך עלייה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער הדולר אינו שובר את רמת השפל 0.9014 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9190, 0.9250
נקודות תמיכה: 0.9115, 0.9032, 0.9015, 0.8960

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, הדולר/ין עוד "יגרד" את מחסום 105.00 ין מאחר ומגמת השוק שומרת על מבנה שוורי ברור כמו כן אנו רואים בירידות האחרונות הזדמנות לאיסוף חוזים מסוג LONG והימור על חידוש מגמת העלייה אל היעד שציינו כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 101.50 ין.

נקודות התנגדות: 104.25, 105.00
נקודות תמיכה: 103.50, 103.10, 102.90, 102.10, 101.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד USDCAD ננעל אתמול בצורת יום פנימי תוך שמירה על מבנה מגמתי יורד מה שמוביל אותנו לאמץ אותה הנחת עבודה דובית – ירידות כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1053 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1000, 1.1055
נקודות תמיכה: 1.0905, 1.0860, 1.0795, 1.0690

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

צריך להמשיך במעקב אחר ביצועי הצמד סביב רמת ההתנגדות 0.9374$ כאשר פריצה בכיוון מעלה תצביע על חידוש העליות ומנגד במקרה של היעדר פריצה שכזו אזי האוזי צפוי לרדת היום אל 0.9330$ יעד ראשון אחריו 0.9310$.
           
נקודות התנגדות: 0.9375, 0.9425, 0.9480, 0.9505
נקודות תמיכה: 0.9340, 0.9330, 0.9230, 0.9200, 0.9130
                                                                         
תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, הצמד NZDUSD שומר על מבנה דובי והשיפור האחרון מאופיין כתיקון טכני בלבד לכן בהיעדר פריצה לרמת השיא 0.8430$ אזי ניתן לנצל את השיפור הנוכחי לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על חידוש הירידות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 0.8410, 0.8430, 0.8535, 0.8580, 0.8650
נקודות תמיכה: 0.8310, 0.8295

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזהב מתנהל על פי התחזית שלנו – עליות. נציין כי, יש לנצל את הירידות התוך יומיות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות LONG והימור על חידוש גל העליות אל מחסום 1300$ כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 1270$.

נקודות התנגדות: 1296.00, 1305.00, 1325.00, 1334.90, 1340.00
נקודות תמיכה: 1280.00, 1272.00, 1268.00, 1260.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט מתנהל על פי התחזית שלו ולפיה יש לנצל את טריטוריית הערכים התחומה בין 92.50 – 94.45$ לצורך איסוף חוזים והימור על המשך עליות מחירי הנפט אל היעד הראשון 96.00$.

נקודות התנגדות: 95.00, 95.60, 97.00
נקודות תמיכה: 94.45, 93.00, 92.50, 91.00, 90.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הכסף והשוק בדרך ליעדים 20.40$, 21.00$.

נקודות התנגדות: 19.90, 20.20, 20.40, 20.80
נקודות תמיכה: 19.25, 19.00

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,
·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.
יום חמישי, אוגוסט 28, 2014

תיקון טכני (היחלשות דולר) צפוי בזירת המט"ח העולמית

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדאקס ננעל אתמול בצורת נר Spinning ראייה המאששת את הנחת העבודה שלנו ולפיה "השוק צפוי למתן את גל העליות הנוכחי ככל שקריאות השוק יתקרבו מטריטוריית ההתנגדות 9600 – 9800 נקודות ולאחר מכן הדאקס צפוי לחדש את מגמת הירידה ארוכת הטווח כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת ההתנגדות השבועית 10032 – 10050 נקודות. "

נקודות התנגדות: 9600.00, 9704.00
נקודות תמיכה: 9414.00, 9325.00, 9247.00, 9200.00, 9050.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדולר שקל מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה מדובר בשוק שוורי. אם כי, מצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה מעלה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני – מימושים, תרחיש אשר ישפר את מחיר איסוף החוזים מסוג LONG והימור על חידוש מגמת העלייה לאחר מכן.

נציין כי, תוקף הנחת השוק הפרו דולר מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.4655 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.5870, 3.6000, 3.6150
נקודות תמיכה: 3.5500, 3.5200, 3.5000, 3.4700, 3.4660
                                                                              
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סימנים לתחילתו של התיקון הטכני העולה עליו דיברנו במהלך הסקירות האחרונות.

נציין כי, מדובר בתיקון טכני ולא בשינוי מגמת השוק הדובית – מגמת ירידה, כלומר יש לנצל את השיפור הנוכחי לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית שורט והימור מחדש על גל ירידות בקרוב.

לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הפרו דולר (אירו חלש) מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא היומי 1.3415$.

נקודות התנגדות: 1.3220, 1.3335, 1.3435, 1.3490,  1.3505, 1.3550
נקודות תמיכה: 1.3150, 1.3105, 1.3065

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

צפי להמשך גל העליות המאופיין כתיקון טכני בר חלוף אותו ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על חידוש מגמת הירידה כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.6738$.

נקודות התנגדות: 1.6660, 1.6765, 1.6810, 1.6890, 1.6920
נקודות תמיכה: 1.6535, 1.6465, 1.6335

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הופעת תבנית ההיפוך הדובית מסוג Bearish Engulfing בתום המסחר אתמול מאששת את הנחת העבודה האחרונה שלנו ולפיה חרף מבנהו השוורי של השוק רמת המחירים אינה אטרקטיבית לעסקאות LONG מחשש לתחילתו של תיקון טכני – תרחיש המקבל ביטוי החל מאתמול עם צפי להמשך דינאמיקה זו (ירידות) במהלך היומיים הקרובים.

חשוב לציין כי, הירידות הצפויות מקוטלגות כתיקון טכני בלבד ולא כשינוי מגמה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער הדולר אינו שובר את רמת השפל 0.9014 פרנק בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 0.9190, 0.9250
נקודות תמיכה: 0.9105, 0.9032, 0.9015, 0.8960

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין עלול לרדת בעוד כ-100 נקודות ולבחון את משוכת התמיכה 102.80 ין, תרחיש אשר ישפר את מחיר רכישת הדולר והימור על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח כולל ניסיון לגעת במחסום 105.00 ין.

נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 101.50 ין.

נקודות התנגדות: 104.25, 105.00
נקודות תמיכה: 103.50, 103.10, 102.90, 102.10, 101.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין מה להוסיף לגבי ה- Loonie המתנהל בדיוק על פי התחזית שלנו – מגמת ירידה, ואנו  נמשיך לאמץ את הנחת השוק הדובית כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא 1.1053 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1000, 1.1055
נקודות תמיכה: 1.0905, 1.0860, 1.0795, 1.0690

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר האוסטרלי פרץ אתמול את הגבוהה 0.9374$ בכיוון מעלה, ראייה המצביעה על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח של השוק.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, האוזי ימשיך לטפס במהלך הימים הבאים וכל ירידה תשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG והימור על המשך העליות יעד ראשון 0.9450$.
           
נקודות התנגדות: 0.9375, 0.9425, 0.9480, 0.9505
נקודות תמיכה: 0.9340, 0.9330, 0.9230, 0.9200, 0.9130
                                                                         
תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בקיווי מתנהל על פי התחזית שלנו הגורסת כי, הצמד NZDUSD שומר על מבנה דובי ולאחרונה נמצא בעיצומו של תיקון טכני עולה. נציין כי, בהיעדר פריצה לרמת השיא 0.8430$ אזי ניתן לנצל את השיפור הנוכחי לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על חידוש הירידות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 0.8410, 0.8430, 0.8535, 0.8580, 0.8650
נקודות תמיכה: 0.8310, 0.8295

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזהב ננעל אתמול בצורת יום פנימי מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה ולפיה מחירי הזהב צפויים להמשיך ולטפס מעל ל-1290$ והיעד 1300$ עדיין ריאלי.

נקודות התנגדות: 1291.00, 1305.00, 1325.00, 1334.90, 1340.00
נקודות תמיכה: 1272.00, 1268.00, 1260.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו ולפיה יש לנצל את טריטוריית הערכים התחומה בין 92.50 – 94.45$ לצורך איסוף חוזים והימור על המשך עליות מחירי הנפט אל היעד הראשון 96.00$.

נקודות התנגדות: 94.45, 94.60, 95.60, 97.00
נקודות תמיכה: 93.00, 92.50, 91.00, 90.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחירי הכסף נמצאים ברמות מאד אטרקטיביות לאיסוף (במונחי סיכון/תועלת) והיעדים 20.40$ ו-21.00$ עדיין בתוקף על כן יש לנצל כל ירידה במחירי הכסף לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש העליות אל היעדים שציינו.

נקודות התנגדות: 19.80, 20.20, 20.40, 20.80
נקודות תמיכה: 19.25, 19.00

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,
·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.