יום שישי, מאי 27, 2016

סקירת מטח יומית 27/05/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה שלישית ברצפיות, בדיוק לפי הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה ואנו ממשיכים לאמץ הנחה זו כל עוד המדד אינו שובר את רמת השפל אשר נרשמה ב-06/05/2016.
עוד נציין כי, חרף מבנהו הטכני השוורי של השוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית עוד עבור הצטרפותם של שחקני מגמות חדשים שטרם נכנסו ברמות נמוכות יותר, ועדיף לעשות זאת רק לאחר תיקון טכני יורד כלשהו.

נקודות התנגדות:  
10295.00, 10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10100.00, 9905.00, 9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה ובהתאם לתחזית שלנו, לפיה:
מדובר בשוק הנסחר במגמת עלייה החווה בימים האחרונים תיקון טכני יורד, דינאמיקה הנועדה לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על הדולר במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח השוורית הקיימת.

נקודות התנגדות:
3.8600, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8220, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה מינורית אם כי, טרם נוצר תקדים למבנה מינימאלי של מגמת עלייה, מה שמוביל אותנו לקטלג את השיפור הארעי הנוכחי כתיקון טכני בר חלוף, אותו ננצל לבנייה הדרגתית של פוזיציית SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1245, 1.1280, 1.1355, 1.1445, 1.1465, 1.1620, 1.1650
נקודות תמיכה: 
1.1125, 1.1070, 1.0945, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בירידה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, מה שמוביל אותנו לקטלג אותה ירידה כולל הירידות הבאות – אם תבואנה, תחת סעיף התיקון הטכני בלבד וננצלן לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת היעד 1.4800$ עדיין בר-קיימא.

נקודות התנגדות:
1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4670, 1.4440, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה נוספת והמקוטלגת כתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת, מה שמוביל אותנו לנצל את הירידה הנוכחית לצורך איסוף חוזי קנייה נוספים על הדולר במטרה להמר על תחילתו שלגל עליות אל רמת ה-1.0000 פרנק במהלך הימים הקרובים.
לסיום נזכיר, תוקף הנחת השוק השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9940, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9875, 0.9795, 0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה אולם השוק עדיין תחום בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין רמת השפל 109.08 ולבין רמת השיא 110.66 ין, לכן בהיעדר פריצה לאחד מהטריגרים שציינו המסחר צפוי להמשיך ולהתנהל בתוכה של התעלה האופקית הנוכחית בעוד כיוונו שלאחר מכן מותנה בפריצת אחת מאותן רמות ובאופן שלהלן:
פריצת רמת השיא תאותת על המשך העליות אל מעבר למחסום 112.00 ין. מנגד, במקרה שבירת רמת השפל 109.08 ין בכיוון מטה אזי השוק עלול לבחון את רמת התמיכה 107.60 ין.

נקודות התנגדות:
110.65, 111.90, 112.20, 113.80
נקודות תמיכה:
109.05, 107.85, 107.45, 105.55, 105.30, 104.90

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה שלישית ברציפות ולדידנו גל המימושים במחירי הנפט יוליד גל עלייה העשוי לבחון את רמת השיא 1.3185 קנדי.
חשוב לציין כי, מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי, מה שמותיר את הסיכוי לחידוש הירידות על כנו.

נקודות התנגדות:
1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2955, 1.2855, 1.2990, 1.2760, 1.2730, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה, ראייה המאששת את הנחת העבודה שלנו,לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק מקיימת את תנאי מגמת העלייה הודות להתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.69704, מה שהופך את רמת המחירים הנוכחית כה אטרקטיבית לאיסוף חוזי קנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה משמעותי בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
0.7260, 0.7360, 0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7140, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בעלייה, ראיה התומכת את הנחת העבודה האחרונה שלנו, לפיה:
"...ניסיון שבירת רמת השפל 0.6714$ בכיוון מטה הינו שבירת שווא – False Breakout, מה שעשוי להוליד גל עלייה חדש אשר יחזיר את שער הדולר ניוזלנדי לתוך התעלה האופקית אשר נוצרה במהלך השבועיים האחרונים. "

נקודות התנגדות:
0.6795, 0.6850, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130
נקודות תמיכה:
0.6690, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול ללא שינוי ואנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך מותנה בהתנהגות השוק סביב רמת השפל 1207.70$ ובאופן שלהלן:
הצלחה בלהתייצב מעל לרמת השפל 1207.70$ תתמוך בחידוש העליות בעוד שבירתה מטה של רמה זו תצביע על שינוי מגמת השוק מעלייה לירידה והופכת את היעד 1180.00$ ליעד ריאלי.

נקודות התנגדות:
1240.00, 1260.00, 1280.00, 1290.50, 1300.00
נקודות תמיכה:
1210.00, 1207.00, 1180.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה מינורית כולל ניסיון פריצת מחסום 50.00$, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה.
כעת, לדידנו השוק יחווה מימושים לאור הפעלת פקודות המכירה הממוקמות סביב משוכת ההתנגדות הפסיכולוגית 50.00$, מה שעלול להוליד גל ירידה המקוטלג כתיקון טכני נורמאלי והמיועד לשפר את מחירי איסוף החוזי מסוג קנייה על השחור במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש מעבר למחסום 50.00$.
נציין כי, תוקף הנחת העבודה השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
50.00, 51.00, 52.20
נקודות תמיכה:            
47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול ללא בעלייה, דינאמיקה התומכת בהנחת העבודה שלנו לפיה:
מגמת הירידה קצרת הטווח צפויה לקבל תמיכה סביב טריטוריית התמיכה 16.00$ מה שהופך אותה לאזור איסוף חוזי קנייה על הכסף במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת והיעד 17.00$ עדיין ריאלי לתקופה הקרובה.

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
16.00, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

יום חמישי, מאי 26, 2016

סקירת מטח יומית 26/05/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה שנייה ברציפות, בדיוק לפי הנחת העבודה השוורית שלנו ואתמול ראינו פריצה לרמת השיא של ה-10/05/2016 בכך שתי מגמות השוק, טווח קצר וגם הארוך, נעות כעת בכיוון זהה – עלייה, ראייה התומכת בהמשך העליות במהלך התקופה הקרובה אל מעבר למחסום 10,400 נקודות.

נקודות התנגדות:  
10235.00, 10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10100.00, 9905.00, 9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה נוספת אותה אנו מקטלגים כתיקון טכני תוך שמירה על מבנה שוורי, מה שמוביל אותנו לנצל את גל הירידה הנוכחי צורך איסוף הדרגתי של חוזי קנייה על הדולר במטרה להמר על תחילתו של גל חדש בכיוון מגמת העלייה הקיימת.

נקודות התנגדות:
3.8600, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8250, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה מינורית תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי, מה שמוביל אותנו לקטלג את גל העלייה הנוכחי תחת סעיף התיקון הטכני, שביכולתו לשפר את מחירי המכירה של האירו במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה רענן בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1245, 1.1280, 1.1355, 1.1445, 1.1465, 1.1620, 1.1650
נקודות תמיכה: 
1.1125, 1.1070, 1.0945, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בעלייה שנייה ברציפות ומתנהל בדיוק לפי הנחת העבודה השוורית אשר מלווה אותנו לאורך התקופה האחרונה, לפיה:
"... מדובר בשוק הנסחר במגמת עלייה חרף הירידות האחרונות והמקוטלגות כתיקון טכני בלבד ואנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG תוך ניצול הירידות לצורך שיפור במחירי הקנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.4000$. "
תחת תנאי שוק אלה והישמר הסנטימנט השוורי הנוכחי, אנו רואים את ליש"ט מטפסת מעלה כולל ניסיון פריצת השיא 1.4770$ ושינוי קידומת ל-1.4800.

נקודות התנגדות:
1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4670, 1.4440, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה, אותה ניתן לייחס למימוש רווחים על ידי סוחרי המגמות, גל ירידה העלול לבחון את משוכת התמיכה 0.9800 פרנק אולם הסיכוי לנגיעה בנקודת השוויון 1.0000 פרנק עדיין בר קיימא. מכאן, אנו ננצל את גל הירידה הנוכחי לצורך איסוף חוזי קנייה על הדולר במטרה להמר על המשך העליות אל 1.0000 פרנק.
לסיום נזכיר, תוקף הנחת השוק השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9940, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9875, 0.9795, 0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול ללא שינוי ואנו רואים התכנסות בין רמת השפל 109.08 ולבין רמת השיא 110.66 ין, מה שהופך אותן רמות לטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:
פריצת רמת השיא תאותת על המשך העליות אל מעבר למחסום 112.00 ין. מנגד, במקרה שבירת רמת השפל 109.08 ין בכיוון מטה אזי השוק עלול לבחון את רמת התמיכה 107.60 ין.

נקודות התנגדות:
110.65, 111.90, 112.20, 113.80
נקודות תמיכה:
109.05, 107.85, 107.45, 105.55, 105.30, 104.90

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה, ראייה התומכת את הנחת העבודה שלנו, לפיה:
"... השיפור האחרון חל בלבד על מגמת הטווח הקצר בעוד זו של הטווח הארוך טרם שינתה את כיוונה לעלייה, לכן בהיעדר מבנה מינימאלי דובי למגמת הטווח הארוך אזי מוקדם להניח כי, הדולר שינה את כיוונו מול הקנדי. במילים אחרות, מגמת הטווח הארוך של הצמד USDCAD עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה."

נקודות התנגדות:
1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2955, 1.2855, 1.2990, 1.2760, 1.2730, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול ללא שינוי כמעט ואנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך של השוק מקיימת את תנאי מגמת העלייה הודות להתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.69704, מה שהופך את רמת המחירים הנוכחית כה אטרקטיבית לאיסוף חוזי קנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה משמעותי בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
0.7250, 0.7360, 0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7140, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בירידה ואנחנו עדיין בדעה שלפיה:
"...ניסיון שבירת רמת השפל 0.6714$ בכיוון מטה הינו שבירת שווא – False Breakout, מה שעשוי להוליד גל עלייה חדש אשר יחזיר את שער הדולר ניוזלנדי לתוך התעלה האופקית אשר נוצרה במהלך השבועיים האחרונים. "

נקודות התנגדות:
0.6795, 0.6850, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130
נקודות תמיכה:
0.6690, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה כולל הופעת תבנית מסוג "יום היפוך שוורי" לכן אנו מניחים כי, גל הירידה האחרון מתקרב מקצו והשוק צפוי לחדש את מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת הודות להתייצבות מחיר האונקיה מעל רמת השפל 1207.70 דולר.

נקודות התנגדות:
1240.00, 1260.00, 1280.00, 1290.50, 1300.00, 1306.00
נקודות תמיכה:
1217.00, 1210.00, 1207.00, 1180.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בעלייה כולל ניסיון פריצת רמת ההתנגדות 49.55$, ראייה המובילה אותנו להניח כי, מחיר חבית הנפט בדרך לשינוי קידומת ל-50.00$.

נקודות התנגדות:
50.00, 51.00, 52.20
נקודות תמיכה:            
47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול ללא שינוי ולדידנו רמת המחירים הנוכחית כה אטרקטיבית ומספקת הזדמנות אחרונה לאסוף חוזי קנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת והיעד 17.00$ הינו ריאלי לימים הבאים.

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
16.00, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

יום רביעי, מאי 25, 2016

סקירת מטח יומית 25/05/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה ומתנהל על פי התחזית המלווה אותנו בימים האחרונים, לפיה:
"... מגמת הטווח הקצר ממשיכה לדשדש בתוך תבנית אופקית במקביל לכך מגמת הטווח הארוך מצליחה לקיים את תנאי השוק השוורי, מה שמוביל אותנו לאמץ אסטרטגיית המסחר השוורית הגורסת כי, כל עוד הדאקס מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 9484.75 נקודות אזי כיוונו של השוק הינו למעלה וכל ירידה הינה לצורך עלייה. "

נקודות התנגדות:  
10107.00, 10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה נוספת ומתנהל לפי התחזית שלנו הגורסת כי:
"... קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 3.9000 שקלים במקביל למצב קניות היתר אליו הגיע שער הדולר בתקופה האחרונה, יחדיו ראיות המובילות אותנו לצפות לתחילתו של תיקון טכני יורד כתוצאה ממימוש רווחים על ידי השחקנים."
נזכיר כי, גל הירידה הנוכחי מקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד וצפוי לקבל תמיכה מעל משוכת התמיכה 3.8000 – 3.8250 שקלים ולאחר מכן הדולר צפוי לחדש את מגמת העלייה הקיימת.

נקודות התנגדות:
3.8600, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8250, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בירידה, בדיוק על פי התחזית שלנו, לפיה:
"... שתי מגמות השוק מקיימות את תנאי מגמת הירידה, ראייה המובילה אותנו להמשיך ולאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג SHORT במסגרתה אנו ננצל כל עלייה במהלך הימים הבאים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מכירה במטרה להמר על חידוש הירידות. לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$. "

נקודות התנגדות:
1.1245, 1.1280, 1.1355, 1.1445, 1.1465, 1.1620, 1.1650
נקודות תמיכה: 
1.1130, 1.1070, 1.0945, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בעלייה נאה, בהתאם לתחזית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, לפיה:
"... מדובר בשוק הנסחר במגמת עלייה חרף הירידות האחרונות והמקוטלגות כתיקון טכני בלבד ואנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG תוך ניצול הירידות לצורך שיפור במחירי הקנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.4000$. "

נקודות התנגדות:
1.4665, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4440, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה ואנחנו עדיין בדעה כי, הצמד ימשיך להיסחר במגמת העלייה הקיימת כולל נגיעה בנקודת האיזון 1.0000 פרנק במהלך הימים הבאים וכל ירידה רק תשפר את מחירי איסוף החוזי הקניה על הדולר במטרה להמר על המשך העליות לאחר מכן.
לסיום נזכיר, תוקף הנחת השוק השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9940, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9795, 0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בעלייה, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירות קודמות, לפיו:
"....גם אם הצמד יחווה ירידות במהלך הימים הבאים, הן תתייצבנה מעל לרמת השפל 105.50 ין ותספקנה הזדמנות לאיסוף חוזי קנייה על הדולר במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש מעבר לשיא 110.66 ין. "

נקודות התנגדות:
110.65, 111.90, 112.20, 113.80
נקודות תמיכה:
109.05, 107.85, 107.45, 105.55, 105.30, 104.90

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי התאפיין אתמול בעלייה במחצית היום אולם ננעל אתמול בירידה, ראייה התומכת בהנחת העבודה שלנו לפיה:
"... השיפור האחרון חל בלבד על מגמת הטווח הקצר בעוד זו של הטווח הארוך טרם שינתה את כיוונה לעלייה, לכן בהיעדר מבנה מינימאלי דובי למגמת הטווח הארוך אזי מוקדם להניח כי, הדולר שינה את כיוונו מול הקנדי."
במילים אחרות, מגמת הטווח הארוך של הצמד USDCAD עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה.

נקודות התנגדות:
1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.3015, 1.2855, 1.2990, 1.2760, 1.2730, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה יחד עם זאת, מבנהו הטכני של השוק עבור הטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי מגמת העלייה הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 0.6970$, מה שהופך את מגמת הירידה קצרת הטווח להזדמנות איסוף חוזי קנייה במחירים אטרקטיביים במטרה להמר על סיומה של מגמת הירידה קצרת הטווח ותחילתה של מגמת עלייה חדשה.

נקודות התנגדות:
0.7250, 0.7360, 0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7140, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בירידה כולל שבירת רמת השפל 0.6714$ ולדידנו מדובר בשבירת שווא – False Breakout, מה שעשוי להוליד גל עלייה חדש אשר יחזיר את שער הדולר ניוזלנדי לתוך התעלה האופקית אשר נוצרה במהלך השבועיים האחרונים.

נקודות התנגדות:
0.6795, 0.6850, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130
נקודות תמיכה:
0.6705, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה, בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה, לפיו:
"...המסחר בטווח הקצר יטה לירידות אולם הצלחת השוק בלהתייצב מעל משוכת התמיכה 1207.70$ תשמור על כבוד "הצהוב" העשוי לחדש את העליות. אחרת, במטרה שבירה מטה של אותה רמת השפל 1207.704 אזי היעד 1180.00$ הופך לריאלי. "

נקודות התנגדות:
1260.00, 1280.00, 1290.50, 1300.00, 1306.00, 1320.00
נקודות תמיכה:
1210.00, 1207.00, 1180.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בעלייה וממשיך להתנדנד בתוך התבנית האופקית עליה דיברנו אתמול והתחומה בין משוכת התמיכה 47.25 ולבין משוכת ההתנגדות 49.55$ עם צפי להמשך דינאמיקה זו עד לפריצת אחד משני הטריגרים שציינו, מה שייקבע את כיוונו הבא של מחיר החבית ובאופן שלהלן:
שבירת רמת התמיכה 47.25$ תוליד גל ירידות אל אזור 45.00$ בעוד פריצת רמת השיא 49.55$ תצביע על חידוש מגמת העלייה ותשיא את מחיר החבית מעל למחסום 50.00$ אל אזור 52.00 לערך.
טכנית, מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת העלייה, לכן אנו עדיין רואים בתרחיש שינוי קידומת ל-50.00$ כתרחיש ריאלי לתקופה הקרובה.

נקודות התנגדות:
50.00, 51.00, 52.20
נקודות תמיכה:            
47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה, בדיוק על פי התחזית שלנו ואנו מזכירים כי, הדינאמיקה הנוכחית (ירידות) צפויה לקבל תמיכה סביב טריטוריית 16.00$ ונועדה לשפר את מחירי הקנייה ותנוצל על ידנו לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש עם כיוון המגמה השוורית הקיימת.

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
16.00, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.